ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Γ΄ Λυκείου (Θερινή Προετοιμασία)


Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Κάθε ομάδα παρέχει 3 επιλογές.
Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει από μία έως δύο.
Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Σύνολο 9
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Λατινικά 3 ώρες Βιολογία Γ.Π. 1 ώρα Μαθηματικά Γ.Π. 2 ώρες
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Κάθε ομάδα παρέχει 3 επιλογές.
Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει από μία έως δύο.
Ν. Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Σύνολο 9
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαθηματικά 5 ώρες Βιολογία Κατεύθυνσης 2 ώρες Ιστορία Γ.Π. 1 ώρα
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Κάθε ομάδα παρέχει 3 επιλογές.
Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει από μία έως δύο.
Ν. Γλώσσα 2
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 2
Σύνολο 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Ο.Θ. 2 ώρες Βιολογία Γ.Π. 1 ώρα Ιστορία Γ.Π. 1 ώρα